Themawandeling Bio-inspiratie 2.4

Themawandeling Bio-inspiratie

Themawandeling

Themawandeling Bio-inspiratie

In een 75 minuten durende rondleiding door Burgers’ Zoo worden technische en sociobiologische voorbeelden van imitatie van de natuur door de mens besproken. 

Anatomische bijzonderheden en bepaalde microstructuren van dieren en planten worden door onderzoekers als basis voor hun uitvindingen gebruikt. Bekijk met uw groep buitengewone kenmerken van soorten en bedenk nieuwe toepassingen ervoor, na een ‘technische vertaalslag’! Deze inspirerende wandeling kan een inhoudelijke en motiverende aanvulling zijn op een personeelsdag of bedrijfsevenement. De themawandeling kunt u vanaf 20 personen combineren met een business lunch of walking dinner.