Lezing 'Apemanagement'
Ga terug

Lezing 'Apemanagement'

Tijdens zijn lezing stelt Patrick van Veen ons sociaal oergedrag centraal, oftewel de apenstreken die we op de werkvloer vertonen. Rondom verschillende thema´s gaat hij in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.

Thema’s of onderwerpen voor lezingen kunnen zijn:

Apenstreken op de werkvloer
Een breed verhaal over de voordelen van sociaal oergedrag op de werkvloer, gedrag dat we ook bij apen kunnen waarnemen. Deze presentatie laat zien dat het gedrag wat wij allemaal vertonen niet gebaseerd is op weloverwogen aangeleerde principes, maar vanuit onze oerinstincten wordt gevoed.

Leidinggeven: de manager op de apenrots
Tijdens deze presentatie wordt er gekeken naar de vaardigheden die van belang zijn bij goed leiderschap, bij verschillende apensoorten en de mens. We laten zien dat het voor organisaties van cruciaal belang is dat formele en informele macht op dezelfde plaats komen. Om dit te bereiken heeft een manager keuzes. Een aantal daarvan wordt voor het voetlicht gebracht

Samenwerken
Aan de hand van het sociale gedrag van apen en de wijze waarop zij tot samenwerken in staat zijn, wordt ons eigen gedrag onder de loep genomen. We worden uitgedaagd om ons in te leven hoe het zou zijn als we weer over de savanne moesten zwerven en ons dagelijks geconfronteerd zagen met leeuwen en hyena’s. Wat is de basis van goede samenwerking en welke gedragingen spelen hierin een cruciale rol?

Communicatie
Veel problemen en vragen in bedrijven hangen samen met (mis)communicatie. Belangen van werknemers en managers kunnen ertoe leiden dat bewuste miscommunicatie ontstaat. Wat Van Veen aanduidt als “verarming” is een proces in de communicatie waarbij we slechts een gedeelte van of een vervormde boodschap vertellen. Het gaat hierbij over verbale versus non-verbale en bewuste versus onbewuste communicatie. Aan de hand van het gedrag dat we bij apen zien worden deze problemen gekoppeld aan ons sociale oergedrag en kunnen deze in een ander kader worden geplaatst.

Veranderen vanuit een ander perspectief
In deze lezing gaan we kijken naar veranderingsprocessen vanuit biologisch perspectief, immers in de natuur is veranderen niets anders dan een overlevingsstrategie. Tijdens deze presentatie zal Patrick van Veen ook ingaan op de ervaringen met veranderings- en fusieprocessen in dierentuinen. Roepen deze processen daar net zoveel weerstand op als op de werkvloer? Deze lezing is interactief.

Lezing aanvragen

Voor meer informatie over kunt u contact opnemen met de afdeling Sales & Events.