Duurzaamheid in de bedrijfsvoering

Duurzaamheid in de bedrijfsvoering

Managers van moderne organisaties in de agrarische sector kunnen veel inspiratie uit de natuur halen met betrekking tot actuele thema’s die op hun vakgebied spelen. Duurzaam ondernemen is ‘hot’ in moderne agrarische bedrijven. De consument wordt steeds kritischer en mondiger en eist tekst en uitleg hoe een bepaald product tot stand is gekomen. Welke processen hebben er plaatsgevonden? Hoe wordt er omgegaan met de grondstoffen? Zeker ook voor een dierenpark als Burgers’ Zoo vormt duurzaamheid een belangrijke pijler onder de bedrijfsvoering. Biologen verbonden aan het Safari Meeting Centre van Koninklijke Burgers’ Zoo nemen u met fascinerende praktijkvoorbeelden mee naar het dierenrijk. 

The green key

Wanneer je als organisatie een groene boodschap uitdraagt en bezoekers wilt fascineren door de pracht van dieren en natuur, moet het streven naar zo duurzaam mogelijk ondernemen ook daadwerkelijk in je DNA verankerd zitten. Burgers’ Zoo mag sinds de oprichting van The Green Key in 2004, een internationaal erkend keurmerk voor milieuvriendelijk en energiebesparend ondernemen, de gouden gradatie voeren. The Green Key bestaat uit een aantal verplichte normen en een serie optionele normen. De mate waarin aan de optionele normen wordt voldaan, bepaalt of je goud, zilver of brons krijgt toegekend. 

Ecodisplays

Burgers’ Zoo staat bekend om de zogenaamde ecodisplays: nauwkeurig nagebootste ecosystemen, waarin dieren zo vrij mogelijk leven. Een aantal van die ecodisplays moeten verwarmd worden, zoals de Bush en de Ocean. Maar in de Ocean is het ook erg belangrijk om te koelen: de watertemperatuur mag niet boven een maximum komen, omdat anders de koralen sterven. 

Om het energieverbruik flink te reduceren, werkt Burgers’ Zoo met een warmte/koude-opslaginstallatie (WKO). Deze installatie werkt als volgt. In de zomer is er een overschot aan (natuurlijke) warmte. Dit overschot kan ondergronds in een waterreservoir worden opgeslagen en in de winter weer omhoog worden gepompt zonder noemenswaardig warmteverlies. Het omgekeerde gebeurt met de overschot aan (natuurlijke) kou in de winter. Ook de nieuwe Mangrove die in de zomer van 2017 geopend wordt, wordt aangesloten op de WKO. En voor het beregenen van de Bush dat elke nacht plaatsvindt, wordt zover mogelijk regenwater gebruikt dat op de daken van gebouwen is opgevangen. Pas als het reservoir regenwater uitgeput is, gebruiken we een mengsel van eigen bronwater en kraanwater. Daarnaast heeft Burgers’ Zoo sinds 2004 een convenant met FSC Nederland gesloten. Volgens dit convenant moet minimaal vijftig procent van al het hout dat in nieuwbouwprojecten gebruikt wordt, volledig FSC-gecertificeerd zijn. In de praktijk haalt Burgers’ Zoo meestal negentig tot honderd procent!

Duurzame maatregelen

Maar duurzaam ondernemen kan ook in allerlei kleinere maatregelen zitten, die vanwege het grote volume van de organisatie en het aantal bezoekers (ruim één miljoen per jaar) grote effecten kunnen hebben.

Bio-inspiratie voor de agri-sector

Managers van moderne organisaties in de agriculturele sector kunnen veel inspiratie uit de natuur halen met betrekking tot actuele thema’s die op hun vakgebied spelen. Biologen verbonden aan het Safari Meeting Centre van Koninklijke Burgers’ Zoo nemen u met fascinerende praktijkvoorbeelden mee naar het dierenrijk.

Meer over bio-inspiratie

Te denken valt bijvoorbeeld aan het gebruik van zoveel mogelijk duurzaam servies en dergelijke. In het geval van duurzaam servies dat telkens opnieuw gebruikt wordt, reduceer je afval behoorlijk, zeker met deze grote aantallen. De voertuigen die door de medewerkers in het park gebruikt worden, zijn veelal elektrisch of maken gebruiken van een milieuvriendelijke dieselsoort. En Burgers’ Zoo gaat vanaf medio 2017 ook met zonnepanelen werken om energie op te wekken.

Een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen vormt de grote (financiële) bijdragen die Burgers’ Zoo aan natuurbehoudsprojecten over de hele wereld levert. Jaarlijks doneert het dierenpark ruim een half miljoen euro aan natuurbehoud. Burgers’ Zoo beschermt bijvoorbeeld al meer dan 28 jaar samen met het Zwitserse vlinderpark Papiliorama een natuurgebied in Belize van 235 vierkante kilometer. Daarnaast is Burgers’ Zoo hoofdsponsor van Stichting Future For Nature, dat jaarlijks drie jonge, veelbelovende natuurbeschermers beloont met de Future For Nature Award en een geldbedrag van 50.000 euro per winnaar.

In de agrarische sector kunnen individuele bedrijven financieel en met woord en daad projecten adopteren die een logische match vormen met hun ‘core business’, zodat ze naar de consument een duidelijke boodschap hebben en laten zien waarvoor ze willen staan. Er zijn reeds talloze succesvolle voorbeelden te vinden, zoals koffiebranders die koffieboeren in ontwikkelingslanden financieel ondersteunen, varkensboeren die investeren in optimale leefomstandigheden voor hun dieren of kwekers van exotische fruitsoorten die een stuk tropisch regenwoud beschermen. Een succesvolle strategie hangt mede samen met een oprechte, lange termijn verbondenheid, een logische match én een helder communicatieplan.