Ongewenste kruisingen tussen wild en vee

Ongewenste kruisingen tussen wild en vee

Managers van moderne organisaties in de agrarische sector kunnen veel inspiratie uit de natuur halen met betrekking tot actuele thema’s die op hun vakgebied spelen. De mens heeft al duizenden jaren geleden wilde schapen, geiten, runderen en varkens gedomesticeerd. Zelfs onze trouwe viervoeter de hond komt voort uit de wolf in een geschiedenis die vele millennia terugvoert. Nu de mens steeds verder oprukt in de territoria van Moeder Natuur doet zich vaker een ongewenst verschijnsel voor: kruisingen tussen wilde dieren en vee. Biologen verbonden aan het Safari Meeting Centre van Koninklijke Burgers’ Zoo nemen u met fascinerende praktijkvoorbeelden mee naar het dierenrijk.  

De banteng

Zo leeft in Burgers’ Rimba de banteng, een Aziatische rundersoort die van oorsprong voorkomt in Zuidoost-Azië. Vanuit de wilde banteng is eens het in Indonesië en Maleisië alom tegenwoordige Java-rund gedomesticeerd. Met name Zuidoost-Azië staat bekend om zijn explosieve bevolkingsgroei en het is dan ook niet verwonderlijk dat één van de grootste bedreigingen voor de wilde banteng – naast het verdwijnen van zijn natuurlijk leefgebied uiteraard – de kruisingen met Java-runderen vormt: huisdieren dus.  

 

 

Maar waarom zijn deze kruisingen een kwalijke zaak voor de bantengs? Met elke kruising neemt de genetische variatie af voor wat betreft genen die uniek zijn voor de banteng. Een kalf van de combinatie van een honderd procent banteng en een honderd procent Java-rund heeft immers gemiddeld nog slechts vijftig procent authentieke banteng-genen in zijn bloedlijn. Met andere woorden: de genetische gezondheid van de wilde bantengpopulatie staat op het spel. 

Het rendier

Ook in Scandinavië spelen kruisingen tussen wild en vee een rol. Met name de Lappen hebben al eeuwenlang het toendrarendier gedomesticeerd tot een soort huis-, tuin- en keukenrendier. De Lappen gebruiken vrijwel alles van dit dier: vlees, huid, melk, gewei, enzovoort. In Scandinavië leven echter ook grote kuddes wilde toendrarendieren. Ook hier komen kruisingen voor tussen wilde rendieren en huisrendieren, vooral wanneer de laatstgenoemden in ver afgelegen, ruige streken grazen. Maar met rendierkruisingen vindt nog een ander interessant fenomeen plaats. Naast het toendrarendier bestaat ook het bosrendier, dat in Burgers’ Zoo te zien is. Bosrendieren staan onder andere veel hoger op de poten dan toendrarendieren en zijn veel wilder in hun gedrag.  

Bio-inspiratie voor de agri-sector

Managers van moderne organisaties in de agriculturele sector kunnen veel inspiratie uit de natuur halen met betrekking tot actuele thema’s die op hun vakgebied spelen. Biologen verbonden aan het Safari Meeting Centre van Koninklijke Burgers’ Zoo nemen u met fascinerende praktijkvoorbeelden mee naar het dierenrijk.

Meer over bio-inspiratie

Bosrendieren leven in de Scandinavische naaldwouden, terwijl toendrarendieren zich met name op de uitgestrekte toendravlaktes begeven. In Finland komen beide rendiersoorten voor. Het bosrendier kent namelijk een leefgebied dat zich uitstrekt van het noorden van Finland tot in Rusland. Met name in het zuiden en midden van Finland komen ook toendrarendieren in het wild voor. Om ongewenste kruisingen tussen twee wilde diersoorten en/of tamme rendieren te voorkomen, is in het oosten van het land een 84 kilometer lang hek geplaatst met steun van de Europese Unie. Het Schengenakkoord geldt in Finland in ieder geval niet voor bos- en toendrarendieren!